Η 4G διαθέτει πρότυπο διαχείρισης συστημάτων διασφάλισης τροφίμων ISO 22000

Η πολιτική της επιχείρησης καθώς και οι τακτικοί έλεγχοι στη εφαρμογή των προκαθορισμένων διαδικασιών διασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών .

Ο Σύγχρονος εξοπλισμός , οι επιλεγμένες πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας και οι προσεγμένες  εγκαταστάσεις εγγυώνται  την σταθερότητα στην ποιότητα των αγαθών .

Για τη σωστή λειτουργία  της εταιρίας η  4G φροντίζει να ακολουθεί  τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, κάνοντας τεχνικούς  ελέγχους στο λειτουργικό εξοπλισμό και  εκπαιδεύοντας  το ανθρώπινο δυναμικό σε τακτά χρονικά διαστήματα.