Αποξηραμένα τρόφιμα ονομάζονται τα τρόφιμα που, με τη βοήθεια της μεθόδου ξήρανσης, χάνεται η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού που περιέχουν.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται  με την έκθεση των τροφίμων  στον ήλιο ή σε ειδικούς φούρνους.  Έτσι, τα τρόφιμα  συρρικνώνονται, αφήνοντας ένα πολύ μικρό αλλά πολύ υψηλής ενεργειακής πυκνότητας τρόφιμο.

Ο σκοπός της αποξήρανσης τροφίμων είναι η επεξεργασία τους την εποχή που τα φρούτα και τα λαχανικά είναι σε αφθονία, έτσι ώστε να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε  στην εποχή  που βρίσκονται  στην φάση της υψηλής περιεκτικότητας τους σε θρεπτική αξία δίχως να υποστούν καμία αλλοίωση. Επιπρόσθετο όφελος  η  χρήση των εποχιακών τροφίμων σε περίοδο όπου βρίσκονται σε έλλειψη ή σε περιοχές που δεν ευδοκιμούν.